โครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจ อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 10301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 10301 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่ อ่านต่อ

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบห้องและเวลาที่ใช้ในการปฐมนิเทศแต่ละสาขาวิชา และ กำหนดการดังข้อมูลด้านล่าง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคสมทบ)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอนรายวิชา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐~๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓๐๑ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประฐานในพิธี โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Workshop เขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงให้ได้งาน ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Workshop เขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงให้ได้งาน ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและและลงมือปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 10301 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพุ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดบูธ ในงานRMUTR Open House 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดบูธ ในงานRMUTR Open House 2019 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (Open House) ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ( อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ที่ได้ออกสหกิจฯ กับบริษัทต่างๆ มานำเสนอเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายในบริษัท แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ได้รับมา ณ ห้องประชุม 10301 คณะวิศวกรรมศา อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม จัดโครงการ “แข่งขัน การควบคุม ระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด”หรือ SMART AUTOMATION 4.0

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม จัดโครงการ “แข่งขัน การควบคุม ระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด”หรือ SMART AUTOMATION 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม ร่วมกับบริษัท ออโต ไดแด๊กติก จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ อ่านต่อ