โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโครงการ วันที่ 8 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

เอกสารประกอบการบรรยาย

แบบประเมินความพึงพอใจ หลังเสร็จสิ้นโครงการ