ติดต่อคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
(02) 441 6000 ต่อ 2621-2623
(02) 441 6000 ต่อ 2621

ห้องสำนักงานคณะฯ
– 10503A ฝ่ายบริหารและแผน
– 10503B ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
– 10503B ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

Share