โครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา