คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จำนวน 34 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศ

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการการพัฒนาการผลิตและใช้เตาเผาถ่านแบบถังเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม

ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย อาจารย์ภัทรา ภู่ปรางค์ และอาจารย์ธีรวัฒน์ สุวรรณวัจณ์ พร้อมด้วยนักศึ

อ่านต่อ

NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แซ่เฮ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แซ่เฮ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสได้รับการแ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสได้รับการแต่

อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 นำโดย ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงาน การซ่อมบำรุงทาง และงานเสริมความมั่นคงสะพานถ้ำกระแซ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงาน การซ่อมบำรุงทาง และงานเสริมความมั่นคงสะ

อ่านต่อ

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์และนักศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบถ่ายทอดสด ระ

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Am Tech Automation จำกัด และ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นำโดย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข

อ่านต่อ

1 2 3 28