คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 กับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการปะชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย คร อ่านต่อ

โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 นำโดย ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ อาจารย์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกราบไหว้พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสรงน้ำพระพุทธรูปในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ “ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์นิเทศ : ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทองอาจารย์ผู้ดูแล: ดร.นุอร ชูทองโครงงาน “การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีด อ่านต่อ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชา อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 โครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 โครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลที่ 1 : นางสาวเจมจิราเทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมากรางวัลที่ 2 :นายวรพัฒน์ ปอมขุนทด และนายชลวัตร บุญมากรางวัลชมเชย : นายอ อ่านต่อ

ขั้นตอนที่บัณฑิตควรปฏิบัติและรับทราบ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศแจ้งข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563.ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศแจ้งข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563.ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ป อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติสำหรับบัณฑิต และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดประกาศ PDF

แนวทางปฏิบัติสำหรับบัณฑิต และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดประกาศ PDF