คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023 ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม พร้อมเงินรางวัล บูธแสดงผลงานสาขาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และแจกของที่ระลึก
แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์