แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณรายจ่าย(แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณรายจ่าย(แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (พื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุขจักรวรรดิ และ วิทยาลัยเพาะช่าง)ประจำปีการศึกษา 2558

17003_931834163547162_7936731048331500876_n

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (พื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุขจักรวรรดิ และ วิทยาลัยเพาะช่าง)ประจำปีการศึกษา 2558

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การสร้างและการพัฒนาทีมงาน” รุ่นที่ 1

11705347_930765490320696_1013060257583918307_n

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การสร้างและการพัฒนาทีมงาน” รุ่นที่ 1

คณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสาตร์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอเชียกรุ๊ป (1999). จำกัด

S__8798262

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสาตร์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอเชียกรุ๊ป (1999)จำกัด

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง”The Development of Vocational Trainer Standards in Thailand : The Case Study of Mechatronics Traniner”

S__8699922 S__8699923

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง”The Development of Vocational Trainer Standards in Thailand : The Case Study of Mechatronics Traniner” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม centara grand ladprao

คณบดีและรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11145013_10204019017349249_3984606059997625644_n

ในวันที่ 17 – 18  กรกฎาคม 2558  สำนักงานนิติการ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการบริหาร  และแลกเปลี่ยน  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

11011073_901387446596341_7476359753064607757_n 3989

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    dol

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงลงเสาเอก อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

11237919_925729250824320_7386790203788627299_n

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีบวงสรวงลงเสาเอก อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากร โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา