โครงการปฐมนิเทศนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2560

ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2559 ระดับคณะวิชา (รอบ 9 เดือน)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับทีม SUCCESS ได้แก่ นายสุรวุฒิ บัวดี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญา มงคลไวย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญา มงคลไวย์ อาจารย์ประจำสาขาว

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากา

Nanyang Polytechnic,Singapore เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

Nanyang Polytechnic

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  นำโดย ดร.รัฐศักดิ์ &nbs

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ ศาลายา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(รอบเพิ่มเติม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่