การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลาก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์โสภา แซ่เฮ้ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์โสภา แซ่เฮ้ง อาจารย์ประจำสาขา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุน RESEARCH GAP FUND

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุน RESEARCH

โครงการปฐมนิเทศนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2560

ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2559 ระดับคณะวิชา (รอบ 9 เดือน)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับทีม SUCCESS ได้แก่ นายสุรวุฒิ บัวดี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญา มงคลไวย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญา มงคลไวย์ อาจารย์ประจำสาขาว

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากา

Nanyang Polytechnic,Singapore เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

Nanyang Polytechnic

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  นำโดย ดร.รัฐศักดิ์ &nbs