โครงการอบรมเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ

20160204_5731

ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2”

บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ Omega Simulation Co., Ltd (OSE)

12592298_1020252458038665_4847129606121844731_n

บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ Omega Simulation Co., Ltd (OSE)

บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ YOKOGAWA HEADQUATERS

12647334_1019738821423362_584005800693178443_n

บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ YOKOGAWA HEADQUATERS

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2559 – 2560)

20160125_6749

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2559 – 2560)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

12507486_1724518627768563_7657489930106454698_n

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

(MOU) กับ University of Galve

rmutr_lc_18-1-59-1-e1453091718728-300x138

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Arne Fagerstrom จาก University of Galve

โครงการอบรมการจัดทำมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

12510346_1018555471541697_8888625232069670567_n
โครงการอบรมการจัดทำมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

โครงการการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

86322

โครงการการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

1919322_1010301939033717_8876293506511842304_n

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2558

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2558