ผลการประกวดดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์

14368847_1116212461765286_8395898460797209255_n

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

14354966_1128522817230481_1296940142075366747_n

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

สาขาวิชาโทรคมนาคม ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Information Communication Technology For The Digital Economy”

14368722_1128462103903219_8821788969013000889_n

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรค

พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

rmut_30-8-59-300x124

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีก

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

14064178_1100607333325799_3564833594168813691_n

นายณัฐวุฒิ ศุภรสิงห์ สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

rmutr_pr_9-9-59-1-e1473391208613-300x161

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ

14202601_1116054995143930_2585700362034167875_n

ในวันที่ 5 กันยายน 2559 บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

rmut_30-8-59-300x124

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีก

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

14212568_1110855832330513_5254174209241112805_n

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศว