ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

rmutr_19-11-58-300x124

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา)

rmutr_18-11-58-300x124

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 255

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

rmutr_pr_14-11-58-2-e1447644086566-300x128

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558  ได้จัดโคร

เกณฑ์การสมัครโควตาและระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

1-Medium4

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์

11038246_979877898742788_931167395596932797_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ คณะวิศวกรรม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนวิชาโครงงานของบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

37618

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโ

เกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้