ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2557

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2/2557

11164603_896201170443795_5762338715492552596_o  11013137_896199750443937_3412976805287217004_o

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

– การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่

การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า แรนซัมแวร์ (ransomware)11204956_1443227032654310_83307580232913747_n

– โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

FB_IMG_1430462548869

– เรียน น้องๆที่จะทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา

น้องๆคณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่จะทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ร้านถ่ายถาพ สำหรับภาพสวมชุดครุยที่จะใช้ยื่นเรื่อง ที่ทะเบียนฯพร้อมแบบฟอร์ม สวท.16 นั้น ภาพที่ถูกต้องเป็นดังภาพนี้นะคะ

11150411_886399288090650_818609676073654216_n

– “อำลารุ่นพี่ (BYE NIOR ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมบายเนียร์ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย

rmutr_28-4-58-1

– การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

rmtur_24-4-58

– ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ทดสอบ

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า