NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จาก

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ออนไลน์

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานการแข่งขันโอลิมปิดหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 (World Robot Olympiad 2023)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการ คืนถิ่นศาลายา วิศวกรรมโยธา 22 ปี และวิศวกรรมโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

วันที่ 29 เมษายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการ คืนถิ่นศาลายา วิศวกรรมโยธา 22 ปี และวิศวกรรมโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นำนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จ.ระยอง และ บริษัท TPBI จำกัด มหาชน

ในวันที่ 27 เมษายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณะอาจารย์

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาจิตอาสา ออกทำค่ายไฟฟ้าอาสา (ปีที่7) ณ โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี)

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาจิตอาสา ออกทำค่ายไฟฟ้าอาสา (ปีที่7) ได้ทำการเปลี่ยนแล

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 256

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

ในวันที่ 7 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 นำโดย ผศ.ด

อ่านต่อ

Load More