NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จาก

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 28 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 28 ธ

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ผ่านการทำข้อสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ The Engineering Student Talent Award Competition 2023 (ESTA)

ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ผ่านการทำข้อสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรม

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกี

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 TESA Top Gun Rally 2023

ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน

อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สมัครได้ตั้

อ่านต่อ

ผศ. ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งใ

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ทรงคุณว

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “Campus Challenge 2023 โตโยต้า ถนนสีขาว”

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “Campus Challenge 2023 โตโยต้า ถนนส

อ่านต่อ

Load More