Featured

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว อ่านต่อ

Featured

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– อ่านต่อ

การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://grade.rmutr.ac.th โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท4.ใบรับรองสําเร็จการศ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกดังนี้อาจารย์ผู้ควบคุมทีมผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่อง อ่านต่อ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.รอบเช้า วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง.รอบบ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสมัครงานได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี 10503 ชั้น 5 อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)ดาวน์โหลดประกาศ คลิก

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ และ ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2653 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2 อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาล อ่านต่อ