โรงเรียนถาวรานุกูล เข้ารับฟังการแนะแนว และเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน 85 ท่าน รับฟังการแนะแนวหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มเข้าเยียมชม ห้องปฏิบัติการ ของแต่ละสาขาวิชา ทั อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th.ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการรายงานตัว โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำห อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 5 (ครั้งที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 5 (ครั้งที่ 2) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้ชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 7 มิ.ย. 65) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th.ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) ให้เ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Success1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Cometion 2022 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บและคัดแยกขยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Success1 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นำทีมแข่งขันโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Cometion 2022 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บและคัดแยกขยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 #ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th .ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติ รว อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว  วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว เอกสารรายงานตัว แบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TC อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 กับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการปะชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย คร อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 5 (ครั้งที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 5 (ครั้งที่ 1) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565***นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ-อบรมนักศึกษาใหม่ online ทาง http://sdd.rmutr.ac.th/-ต้อนรับนักศึกษาใหม่และรับเข็มตรามหาวิทยาลัย (ตามพื้นที่การศึกษา)