คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ Walk-in 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 30 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ Walk-in 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 30 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ Walk-in 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 30 พฤศจิกายน 2565
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2565
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 ธันวาคม 2565
สมัครออนไลน์ทาง https://en.rmutr.ac.th/?page_id=13503
สาขาวิชาและหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร (สมทบ)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ 4 ปี)
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปกติ 4 ปี)
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ปกติ 4 ปี)
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ 4 ปี)
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ 4 ปี / เทียบโอน / สมทบ) (ปกติ 4 ปี)
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์) (ปกติ 4 ปี)
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ 4 ปี)
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปกติ 4 ปี)
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปกติ 4 ปี / เทียบโอน)

เกณฑ์การพิจารณา

 • เกรดเฉลี่ยสะสม (4 – 5 เทอม ม.6/ปวช.) , (2-3 เทอม ปวส.)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) (ส่งรูปแบบไฟล์ ในหน้าการรับสมัคร ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2623 หรือทาง LINE Official Account @554mzxon

Share