คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ โปรเฟสเซอร์ อิน จูชิน (Prof. In-Joo Chin) และ รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ โปรเฟสเซอร์ อิน จูชิน (Prof. In-Joo Chin) และ รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ยินดีต้อนรับ โปรเฟสเซอร์ อิน จูชิน (Prof. In-Joo Chin) นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพแห่งประเทศเกาหลี (President of Korean Bioplastics Association) ประเทศเกาหลีใต้ และ รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา