คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ และ ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2653 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2 อ่านต่อ

แจ้งผลการสอบ RMUTR Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

แจ้งผลการสอบ RMUTR Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตรวจสอบรายชื่อ ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน และประกาศแนบท้าย ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง1.ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดั อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Walk in 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Walk in 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการตามประกาศแนบท้าย ในวันและเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2.ประกาศแนบท้าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ 4 ปี&#8211 อ่านต่อ

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำ

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบรายงานตัว (รับใบรายงานตัวที่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน