มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 #ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th .ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติ รว อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว  วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว เอกสารรายงานตัว แบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TC อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 5 (ครั้งที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 5 (ครั้งที่ 1) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ พ.ศ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 5 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม  – 15 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 5 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม  – 15 มิถุนายน 2565 สามารถสอบถามรายละเอียด และ สมัครเรียนได้ทางไลน์ทางการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยค้นหา หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างของรูป 👇🏻ปฏิทินการรับสมัคร รอบ Walk อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) #ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th .ผู้สนใจสามารถดูรายละ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 4 (เพิ่มเติม 02/05/2565) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่า อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=907 ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ขอให้เข้ากลุ่ม Lin อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 18 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่4 – 18 เมษายน 2565 สามารถสอบถามรายละเอียด และ สมัครเรียนได้ทางไลน์ทางการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยค้นหา หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างของรูป 👇🏻ปฏิทินการรับสมัคร รอบ Walk in 4👇🏻 👇🏻คุณสมบัติ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 3 ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์