ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางเรียน ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปกติ 4 ปี / เทียบโอน / ภาคสมทบ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี / เทียบโอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ(ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์)สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการส อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 4 รับตรงโดยมหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว ขั้นตอนการลงทะเบียน แบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ แบบฟอร์มเทียบโอนรายวิชา รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 4 พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่ อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2564 โดยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2564 โดยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 3 Admission 1 & Admission 2 พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนั อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตาเพิ่มเติม (Walk in 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.) รายละเอียดการรับลงทะเบียน (รอบ Walk in 4) แบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิธีการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ ปวส.) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารรายงานตั อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 4 รับตรงโดยมหาวิทยาลัย สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 4 รับตรงโดยมหาวิทยาลัย สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th/ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร อัตราค อ่านต่อ

ใบสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ใบสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (google.com)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2 การรับด้วยแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อการรับแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง + ข อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.) รายละเอียดการรับลงทะเบียน (รอบ Walk อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาเพิ่มเติม (WALK IN 4) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ WALK IN 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th ในหัวข้อ ระบบรับสมัคร > รอบโควตาเพิ่มเติม สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. ส อ่านต่อ