สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2566

*หมายเหตุ จำเป็นต้องใช้ บัญชี Gmail ในการกรอกใบสมัครเรียน เนื่องจาก ต้องอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร

รอบการรับสมัครประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
สถานะวันที่ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือก
Walk in 5ยังไม่ประกาศเปิดรับสมัคร19 มิถุนายน 2566
Walk in 4คลิกดูรายชื่อประกาศผล23 พฤษภาคม 2566
Walk in 3คลิกดูรายชื่อประกาศผล24 มีนาคม 2566
Walk in 2คลิกตรวจสอบรายชื่อคลิกดูรายชื่อประกาศผล20 ธันวาคม 2565
Walk in 1คลิกดูรายชื่อประกาศผล26 ตุลาคม 2565
Share