สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2566

*หมายเหตุ จำเป็นต้องใช้ บัญชี Gmail ในการกรอกใบสมัครเรียน เนื่องจาก ต้องอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร

รอบการรับสมัครประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
สถานะวันที่ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือก
Walk in 2คลิกตรวจสอบรายชื่อยังไม่ประกาศรายชื่อปิดรับสมัคร21 ธันวาคม 2565
Walk in 1คลิกดูรายชื่อประกาศผล26 ตุลาคม 2565