สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำบุญสาขา ภายใต้โครงการ “วิศวกรรมโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 และ Good bye senior ประจำปีการศึกษาที่ 2561”

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำบุญสาขา ภายใต้โครงการ “วิศวกรรมโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 และ Good bye senior ประจำปีการศึกษาที่ 2561” โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้จุด ธูปเทียน บูชาพระพุทธรูป และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมโครงการ ณ ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562