ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (ทปอ.2 คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (ทปอ.2 คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโปรดอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ หากผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนไม่มาสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์

การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)
พื้นที่ศาลายา + ประกาศแนบท้าย
วังไกลกังวล + ประกาศแนบท้าย

รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS 2 รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
พื้นที่ศาลายา + ประกาศแนบท้าย
วังไกลกังวล + ประกาศแนบท้าย