RMUTR Open House 2018

RMUTR Open House 2018 ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กับทางมหาวิทยาลัย อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดทำบุญสาขา ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดทำบุญสาขา ประจำปีการศึกษา 2560 และศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 11 และ 12 ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้าชมรมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รายการแข่งขัน และรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายก อ่านต่อ