คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยมี อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ คุณดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ วิทยากรพิเศษ จาก บริษัท ท็อปกัน จำกัด ให้ความรู้และ WorkShop ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา