มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการสอบคัดเลือก อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการสอบคัดเลือก และรายละเอียดคุณสมบัติคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ที่ https://bit.ly/3EQSVgm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304