สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2651 หรือ 087-945-4133 (รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน)