คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกดังนี้
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1.นาย วุฒิภัทร สว่างศรี
2.นาย วีรภัทร พูลขำ
3.นาย อนุกูล ช้าเบ็ญจา
4.นาย เอกรัตน์ เพลินประภาพร
5.นาย พิทยุตม์ ชำนาญศิริ