กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
.
รอบเช้า วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง
.
รอบบ่าย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
.
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเตรียมตัวกันไว้ครับ รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง กด Like กด Share กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์