ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Walk in 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Walk in 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Walk in 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการตามประกาศแนบท้าย ในวันและเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

2.ประกาศแนบท้าย