เอกสารประกอบ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนักศึกษาสามารถดาวโหลดข้อมูลเอกสารประกอบในการเข้ารับฟังการอบรม ได้จากคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร แนะนำสภาวิศวกร(ปรับปรุง2562)
ดาวน์โหลดเอกสาร การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลด