กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่  15  กรกฎาคม  2563 ณ  อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบห้องและเวลาที่ใช้ในการปฐมนิเทศแต่ละสาขาวิชา และ กำหนดการดังข้อมูลด้านล่าง