กิจกรรม Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่รับผิดชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ บริเวณอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ หอประชุมบัวสวรรค์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561