ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2565 (ในวัน และ เวลา ราชการ) ผู้สนใจสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

ดาวน์โหลดใบสมัคร