ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2565 (ในวัน และ เวลา ราชการ) ผู้สนใจสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสมัครงานได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี 10503 ชั้น 5 อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)ดาวน์โหลดประกาศ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา รับสมัคร วันที่ 11  ธันวาคม  2562  ถึง  วันที่  25  ธันวาคม 2562 (วันและเวลาราชการ) ผู้สนใจสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์   ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2561 ดูประกาศรายชื่อ คลิก

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด  เอกสารแนบต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิก