ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Walk in 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

***ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Walk in 2 จากเดิม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น 16 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่าย) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวก***