คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประฐานในพิธี โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา