คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Workshop เขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงให้ได้งาน ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Workshop เขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงให้ได้งาน ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและและลงมือปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 10301 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562