ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ห้อง 10508 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
– ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทร 02-4416000 ต่อ 2680
รถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย (ถนนพุทธมณฑลสาย5)
– สาย 515 วิ่งระหว่าง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ขนส่งสายใต้ใหม่ –  ศาลายา