วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ปรับอากาศ จำนวน 15 รายการ มูลค่า 379,713 บาท จาก บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี  ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดี รองคณบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องปฏิบัติการการปรับอาการและทำความเย็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ทางสาขาวิชาวิศวกรกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนของทางสาขาวิชา มา ณ ที่นี้