สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6 ณ อาคารโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา วันที่ 11 ธันวาคม 2565