วันที่ 29 กันยายน 2565 คณาจารย์นิเทศออกนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่

  • หจก. ท็อป เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
  • บ. รอยัล เปเปอร์ฟอร์ม จก.
  • บ. สยามนิวพาร์ท แอนด์ แมชชีน จก.
  • บ. อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จก.
  • กรมอู่ทหารเรือ
  • บ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จก.