กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ Walk-in 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 15 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล…

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 6

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6 ณ อาคารโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา วันที่ 11 ธันวาคม 2565

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ…

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ปรับอากาศ จาก บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ปรับอากาศ จำนวน 15…

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Walk In 1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 14…
สถานที่ตั้ง