โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 6

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6 ณ อาคารโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา วันที่ 11 ธันวาคม 2565

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ…

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ปรับอากาศ จาก บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ปรับอากาศ จำนวน 15…

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Walk In 1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 14…

อาจารย์ประจำสาขาฯ เข้าร่วมการประชุม ABET Forum

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าร่วม การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก ABET (ABET…
สถานที่ตั้ง