วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่

 

  • บ. ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จก.
  • บ. พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จก. (มหาชน)
  • บ. เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จก.
  • บ. ออฟฟิเชียล อัควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก.
  • บ. พี.เอ็ม. แพลนเนอร์แอนด์เอนจิเนียริ่ง จก.
  • บ. ชัยมนัส บอดี้ จก.
  • บ. เพลส ควอลิตี้ จก.
  • บ. บ้านโป่งเอ็นจิเนียริง จก.
  • บ. สยามพลาสเทค โปรดักส์ จก.
  • บ. อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จก.