ประมวลภาพบางส่วน งานเครื่องกลรำลึก ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ร้านอาหารส้มแก้ว