สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 14 ตุลาคม 2565 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาออนไลน์ วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สมัครออนไลน์ทาง https://en.rmutr.ac.th/?page_id=13503

เกณฑ์การพิจารณา
– เกรดเฉลี่ยสะสม (4 – 5 เทอม ม.6/ปวช.) , (2-3 เทอม ปวส.)
– แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) (ส่งรูปแบบไฟล์ ในหน้าการรับสมัคร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2623 หรือทาง LINE Official Account @554mzxon