ทีม SUCCESS คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน COBOT Contest Thailand 2022

ทีม SUCCESS คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน COBOT Contest Thailand 2022

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับทีม SUCCESS 1 และทีม SUCCESS 2 ในการคว้ารางวัลรองชนะ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดรับสมัคร…

ทีม SUCCESS_MCE ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

ทีม SUCCESS_MCE ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทีม SUCCESS_MCE ที่สามารถคว้ารางวั…

ทีม Success newgen คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

ทีม Success newgen คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทีม Success newgen ที่สามารถคว้ารา…

ทีม Success 1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

ทีม Success 1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทีม Success 1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ…

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาให…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจ…

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 …