ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 1 และรอบโควตา ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และรอบโควตา นั้น

 

มหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดังนี้

Read More …

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

Read More …

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) สำหรับนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ทีม Success คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ “Robo Golf Hole-in-One”

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับทีม Success ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมการแข่งขัน "Robo Golf Hole-in-One" ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม Diamond hall ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

Read More …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงพิเศษ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดให้มีการรับสมัครนักศึกษา โดยสมัครด้วยตนเองพร้อมสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1) นั้น
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และให้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

Read More …