326692950_712022087219842_2933001638865940078_n
รับสมัครเรียนไฟฟ้า
รับสมัครเรียนสมทบ
แผ่นพับ
แผ่นพับหลัง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ธีระพงษ์  บุญรักษา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 แล้ววันนี้..!!

งาน Open House RMUTR 2023
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมออกบูทในงาน Open House RMUTR 2023 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแนะแนว นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ ในเปิดให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยได้นำตัวโปรแกรมจำลองและควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ให้ผู้ที่สนใจได้ลองทดลอง ทั้งนี้ หากมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน และสนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจได้เลยครับผม

ระบบยืม-คืนวัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยสาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 2553) 

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคปกติ (4ปี) ม.6 และ ปวช.

ภาคปกติ (4ปี) ม.6 และ ปวช.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเทียบโอนรายวิชา ปวส.

ภาคเทียบโอนรายวิชา ปวส.

ข้อมูลเพิ่มเติม