ตารางเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1(63) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ตารางเรียน ปี1(63) 1-2563 สาขาวิศวกรรมโยธา ห้อง 1 (4 ปี ปกติ) ตารางเรียน ปี1(63) 1-2563 สาขาวิศวกรรมโยธา ห้อง 2 (4 ปี ปกติ) ตารางเรียน ปี1(63) 1-2563 สาขาวิศวกรรมโยธา เทียบโอน ห้อง 1 ตารางเรียน ปี1(63) 1-2563 สาขาวิศวกรรมโยธา เทียบโอน ห้อง 2 ตารางเรียน ปี1(63) 1-2563 สาขาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า 4 ปี ปกติ ตาร อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 4 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ขั้นตอนการรายงานตัว ปี 2563 (วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัว ปี 2563 (วุฒิการศึกษา ปวส.) คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับหลักสูตรเทียบโอน) ประกาศเลื่อนเรียนปรับพื้นฐาน วิธีการลงทะเบ อ่านต่อ

ตารางเรียนออนไลน์ ศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทั้ง 4 ชั้นปี หมวดวิชา คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , อังกฤษ , ฟิสิกส์ , เคมี , สังคม

ตารางเรียนออนไลน์ ศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทั้ง 4 ชั้นปี หมวดวิชา คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , อังกฤษ , ฟิสิกส์ , เคมี , สังคม , พละสามารถเข้าดูตารางเรียนและรหัสสำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ดังลิงค์ Google Drive

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบห้องและเวลาที่ใช้ในการปฐมนิเทศแต่ละสาขาวิชา และ กำหนดการดังข้อมูลด้านล่าง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคสมทบ)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอนรายวิชา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐~๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓๐๑ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ Walk in 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ขั้นตอนการรายงานตัว ปี 2563 (วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัว ปี 2563 (วุฒิการศึกษา ปวส.) คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับหลักสูตรเทียบโอน) ประกาศเลื่อนเรียนปรับพื้นฐาน วิธีการลงทะเบ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 จากเดิม 22 มิถุนายน 2563 เป็น 13 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 จากเดิม 22 มิถุนายน 2563 เป็น 13 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบ อ่านต่อ