• นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่   บ. ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จก. บ. พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จก. (มหาชน) บ. เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จก. บ. ออฟฟิเชียล อัควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก. บ. พี.เอ็ม. แพลนเนอร์แอนด์เอนจิเนียริ่ง จก. บ. ชัยมนัส บอดี้ จก. บ. เพลส ควอลิตี้ จก. บ. บ้านโป่งเอ็นจิเนียริง จก. บ. สยามพลาสเทค โปรดักส์ จก. บ. อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง…

 • โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 6

  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 6

  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6 ณ อาคารโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา วันที่ 11 ธันวาคม 2565

 • ประมวลภาพงานเครื่องกลรำลึก ครั้งที่ 2

  ประมวลภาพงานเครื่องกลรำลึก ครั้งที่ 2

  ประมวลภาพบางส่วน งานเครื่องกลรำลึก ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ร้านอาหารส้มแก้ว 

 • พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

  พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมรับรางวัลประกอบด้วย1. นายพงศกรณ์ ตาเล็ก2. นายกนิษฐ์ กิจบำรุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ใน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยมี อ.ดร.นิวัฒน์ สุขสาม เป็นผู้อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 • นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 29 กันยายน 2565 คณาจารย์นิเทศออกนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่ หจก. ท็อป เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บ. รอยัล เปเปอร์ฟอร์ม จก. บ. สยามนิวพาร์ท แอนด์ แมชชีน จก. บ. อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จก. กรมอู่ทหารเรือ บ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จก.