ข่าวการศึกษา

 


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


ประกาศวันเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและตรวจสอบกลุ่มเรียนของนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)


กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2560 (รอบรับตรง)


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)


ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปรญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)


ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)


กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) คลิก 


ต้อนรับ Dr.Brett Lempereur จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores 

10346463_10201027783055324_3743068919305670444_nเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์,               ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Brett Lempereur จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งให้เกียรติมาประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยทางด้านวิศวกรรมร่วมกันในอนาคต อีกทั้งแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2+1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงโอกาศในการริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กับโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ (ขอขอบคุณภาพจาก ดร.กุลนิดา เทพทิม)