สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงานเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้าน Data center และ Could solutions

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าดูงานเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้าน Data center และ Could solutions โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ พจนตระการกุล ตำแหน่ง DATA CENTER MANAGER เป็นผู้บรรยายและพาเยี่ยมชม ณ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิก จำกัด อาคารดี 1 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562