โครงการทำบุญสาขาและบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการทำบุญสาขาและบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญสาขา ได้รับเกียรติ จาก ดร.สำเนียง องค์สุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ผ.ศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ชั้น 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
ดูรูปภาพเพิ่มเติม