ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ พื้นที่ศาลายา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ mix2-1024x523.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU พื้นที่ ศาลายา ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

แบบขอเทียบโอนรายวิชา

การเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์