นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน Data Center ณ อาคาร CAT TOWER

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน Data Center ณ อาคาร CAT TOWER ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562