นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ในหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการพื้นฐานที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับการต้อนรับและกล่าวเปิดการศึกษาดูงาน จากนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (พธ.) และคุณณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถ.รางน้ำ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ