ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รายชื่อและกำหนดขั้นตอนการรายงานตัว

ประกาศแนบท้าย (โปรดอ่าน)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโปรดอ่านกำหนดการรายงานตัวและประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบกำหนดการต่าง ๆ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ