ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 (คุณวุฒิ ม.6) และ รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 (คุณวุฒิ ม.6)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

กำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาอ่านกำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มาตามวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

กำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

–  ศาลายา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาอ่านกำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มาตามวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ